محمد قاسمی درچه

نام: 
محمد
نام خانوادگی: 
قاسمی درچه
نام پدر: 
حسین
تاریخ تولد: 
1345/07/01
تاریخ شهادت: 
1364/12/02
کد شناسایی: 
1581641
شماره پرونده: 
64/11979
زندگی نامه: 
قاسمی درچه، محمد/ الف - ش : يكم مهر 1345، در شهر درچه از توابع شهرستان خمینی شهر چشم به جهان گشود. پدرش حسین، ناتوان از کار بود و مادرش حاجيه بيگم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر کشاورزی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. دوم اسفند 1364، در فاو عراق بر اثر بمباران هوایی - اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده جزین واقع است.