محسن آبرون

نام: 
محسن
نام خانوادگی: 
آبرون
نام پدر: 
براتعلی
تاریخ تولد: 
1336/06/05
تاریخ شهادت: 
1361/02/20
کد شناسایی: 
1000267
شماره پرونده: 
61/23
زندگی نامه: 
آبرون، محسن/ الف - ش : پنجم شهريور 1336، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش براتعلی، بزاز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. سال1359 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. بيستم ارديبهشت 1361، با سمت فرمانده گردان و فرمانده گردان بیت المقدس در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شکم شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.