نام: 
محمود
نام خانوادگی: 
کریمی
نام پدر: 
محمد
تاریخ تولد: 
1347/03/25
تاریخ شهادت: 
محل شهادت: 
محوراهوازخرمشهر
کد مزار: 
16-02-27
شماره پرونده: 
6530587
محل پرونده: 
شیراز
کد شناسایی: 
1624255
محل اعزام: 
سپاه‌
زندگی نامه: