نام: 
غلام‌علی
نام خانوادگی: 
اکبری ‌چرمین‌
نام پدر: 
عباس
تاریخ تولد: 
1345/04/09
تاریخ شهادت: 
1362
محل شهادت: 
کد مزار: 
27-04-03
شماره پرونده: 
622232
محل پرونده: 
منطقه 3 اصفهان
کد شناسایی: 
1065934
محل اعزام: 
زندگی نامه: 
اکبری چرمین، غلامعلی/ الف - ش : نهم تير 1345، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عباس، ازکارافتاده بود و مادرش جمیله نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته اقتصاد بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و ششم بهمن 1362، در شهیدشد. پیکرش مدتها برجای ماند و پس از تفحص، تشییع و به خاک سپرده شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.