نام: 
علی ‌رضا
نام خانوادگی: 
شمس الکتابی
نام پدر: 
رضا
تاریخ تولد: 
1344/03/01
تاریخ شهادت: 
1365/10/22
محل شهادت: 
کد مزار: 
24-02-33
شماره پرونده: 
6540895
محل پرونده: 
منطقه 3 اصفهان
کد شناسایی: 
1440620
محل اعزام: 
سپاه‌
زندگی نامه: 
شمس الکتابی، علیرضا/ الف - ش : يكم خرداد 1344، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش رضا، رنگ فروش بود و مادرش پروين دخت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور يافت. بيست و دوم دي 1365، با سمت مسئول بهداری در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.