نام: 
علیرضا
نام خانوادگی: 
تقیزاده ‌خوراسگانی
نام پدر: 
قربان علی
تاریخ تولد: 
1346/12/08
تاریخ شهادت: 
1361/08/11
محل شهادت: 
رودخانه‌دوبرج‌
کد مزار: 
15-07-18
شماره پرونده: 
619714
محل پرونده: 
منطقه 1 اصفهان
کد شناسایی: 
1169169
محل اعزام: 
بسیج
زندگی نامه: 
تقی زاده خوراسگانی، علیرضا/ الف - ش : هجدهم اسفند 1346، در شهر خوراسگان از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش قربانعلی، خدمتگذار دانشگاه بود و مادرش ام ليلي نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در عین خوش-رودخانه دوبرج دهلران بر اثر غرق شدن در آب شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.