نام: 
سیدعیسی
نام خانوادگی: 
رضوی
نام پدر: 
سیدابوالفضل
تاریخ تولد: 
تاریخ شهادت: 
1363/12/24
محل شهادت: 
جنوب
کد مزار: 
34-41-06
شماره پرونده: 
636390
محل پرونده: 
منطقه 1 اصفهان
کد شناسایی: 
1346074
محل اعزام: 
ارتش
زندگی نامه: 
رضوی، سیدعیسی/ الف - ش : پانزدهم بهمن 1341، در شهرستان آبادان چشم به جهان گشود. پدرش سیدابوالفضل، بازنشسته شرکت نفت بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم اسفند 1363، در جزیره مجنون عراق شهيد شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.