نام: 
سیدعبدالرضا
نام خانوادگی: 
جزایری طهرانی
نام پدر: 
سیدرحمتاله
تاریخ تولد: 
1331/02/20
تاریخ شهادت: 
1361/03/02
محل شهادت: 
ام الرصاص
کد مزار: 
05-02-04
شماره پرونده: 
617285
محل پرونده: 
منطقه 3 اصفهان
کد شناسایی: 
1182726
محل اعزام: 
بسیج
زندگی نامه: 
جزایری طهرانی، سیدعبدالرضا/ الف - ش : بيستم ارديبهشت 1331، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش سیدرحمت الله و مادرش روح انگیز نام داشت. دانشجو کارشناسی بود. کارمند پست و تلگراف بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. دوم خرداد 1361، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.