نام: 
سیدرضا
نام خانوادگی: 
حسینی ‌انارکی
نام پدر: 
سیدداود
تاریخ تولد: 
1346/08/10
تاریخ شهادت: 
1365/04/11
محل شهادت: 
قلاویزان
کد مزار: 
25-07-05
شماره پرونده: 
6511788
محل پرونده: 
منطقه 3 اصفهان
کد شناسایی: 
1238171
محل اعزام: 
بسیج
زندگی نامه: 
حسینی انارکی، سیدرضا/ الف - ش : دهم آبان 1346، در شهرستان نائین چشم به جهان گشود. پدرش سیدداوود، راننده ذوب آهن بود و مادرش احترام نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته ریاضی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم تير 1365، در مهران بر اثر اصابت ترکش به پهلوی چپ توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.