نام: 
رسول‌
نام خانوادگی: 
یوسفی جزی
نام پدر: 
هوشنگ‌
تاریخ تولد: 
1343/08/13
تاریخ شهادت: 
1363/09/09
محل شهادت: 
پایگاه‌زرینه‌ دیواندره
کد مزار: 
13-04-18
شماره پرونده: 
6315105
محل پرونده: 
منطقه 2 اصفهان
کد شناسایی: 
1837522
محل اعزام: 
نیروی انتظامی
زندگی نامه: 
یوسفی جزی، رسول/ الف - ش : سيزدهم آبان 1343، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش هوشنگ، مغازه دار بود و مادرش صاحب نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور يافت. نهم آذر 1363، با سمت بی سیم چی در دیواندره مورد سوءقصد گروه های ضد انقلاب قرارگرفت و شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.