نام: 
حمید
نام خانوادگی: 
جهانبخش‌
نام پدر: 
حسن‌علی
تاریخ تولد: 
1348/03/02
تاریخ شهادت: 
1365/11/12
محل شهادت: 
کد مزار: 
05-16-61
شماره پرونده: 
659905
محل پرونده: 
منطقه 1 اصفهان
کد شناسایی: 
1201402
محل اعزام: 
زندگی نامه: 
جهانبخش، حمید/ الف - ش : دوم خرداد 1348، در شهرستان اهواز چشم به جهان گشود. پدرش حسنعلی، بازنشسته بود و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. دوازدهم بهمن 1365، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش شهیدشد. پیکرش مدتها برجای ماند و پس از تفحص، تشییع و به خاک سپرده شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است. برادرش محمدعلی نيز شهيدشده است.