نام: 
حسن
نام خانوادگی: 
سیفی مزرعه نو
نام پدر: 
فتح الله
تاریخ تولد: 
1345/06/30
تاریخ شهادت: 
1361/08/11
محل شهادت: 
موسیان
کد مزار: 
07-04-12
شماره پرونده: 
6116584
محل پرونده: 
منطقه 1 اصفهان
کد شناسایی: 
1417710
محل اعزام: 
بسیج
زندگی نامه: 
سیفی مزرعه نو، حسن/ الف - ش : سیام شهريور 1345، در شهرستان عقدا چشم به جهان گشود. پدرش میرزا فتح الله، کشاورز بود و مادرش صفا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در چم هندی بر اثر غرق شدن در آب شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.