نام: 
اکبر
نام خانوادگی: 
عباسی
نام پدر: 
حسن‌
تاریخ تولد: 
1341/01/01
تاریخ شهادت: 
1361/08/30
محل شهادت: 
عین خوش
کد مزار: 
06-02-39
شماره پرونده: 
6119973
محل پرونده: 
منطقه 2 اصفهان
کد شناسایی: 
1498291
محل اعزام: 
سپاه‌
زندگی نامه: 
عباسی، اکبر/ الف - ش : يكم فروردين 1341، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسن، مصالح فروش بود و مادرش بيگم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. سیام آبان 1361، با سمت فرمانده زرهی لشگر امام حسین(ع) در عین خوش دهلران بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.