نام: 
احمد
نام خانوادگی: 
پوراحمدی میبدی
نام پدر: 
نصراله‌
تاریخ تولد: 
1347/03/20
تاریخ شهادت: 
1365/08/27
محل شهادت: 
کد مزار: 
05-16-59
شماره پرونده: 
673879
محل پرونده: 
منطقه 3 اصفهان
کد شناسایی: 
1148772
محل اعزام: 
بسیج
زندگی نامه: 
پوراحمدی میبدی، احمد/ الف - ش : بيستم خرداد 1347، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش نصرالله، نانوا بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. دهم آبانماه 1365، در ام القصر مجروح و هفدهم شهريور 1367، وبر اثر عوارض ناشی از آن شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.