فرم جستجو

  • امیرالمومنین حضرت امام علی(علیه‌السلام): پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، بالاتر از پاداش انسان پاک‌دامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمی‌سازد. انسان پاک‌دامن، نزدیک است که فرشته‌ای از فرشتگان الهی گردد.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۷۴)

الف : هدف بنیادین :

«توسعه و تداوم راه و رسم عزت و فداکاری در بین ملت و امت اسلامی»

ب: اهداف کیفی :

1- اهداف کیفی ، کلان حوزه فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی بنیاد در رابطه با جامعه هدف :

«اعتلای» معرفت و «توانمندی»و ارتقای احساس عزت ، منزلت ، خودباوری و تعهد در «جامعه هدف»نسبت به ارزش ها ، شأن و قابلیت های خویش و در قبال فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت ، و دستاوردهای شکوهمند آن به نحوی که قادر و مایل باشند ، ارزشها و آرمان های فرهنگی را :

-در منش و رفتار خود ، «اظهار» نمایند .

-در محیط پیرامون خود «بسط» دهند .

-در فرزندان و خانواده های خود ، درونی سازی نموده و «انتقال» نسلی دهند و با به عهده گرفتن نقش هایی مؤثر در سطوح نظام داری ـ سیاسی کشور ایده ها و اهداف شهیدان و امام شهیدان را :

در عرصه فرهنگی ـ اجتماعی کشور ، مورد «اهتمام» قرار دهند . تا در بین عموم ملت ، مورد «توجه و عنایت جدی» قرار گیرد ، و در بین امت اسلامی ، مورد «تمسک و الهام بخشی» واقع شود .

2- اهداف حوزه فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی مربوط به آحاد و اقشار مختلف کشور :

«اعتلا» معرفت و «ارتقا» احساس مسوولیت و تعهد «آحاد و اقشار مختلف کشور» نسبت به «پاسداشت»«فرهنگ» ایثار ، جهاد و شهادت ،«حق» عظیم شهیدان ، ایثارگران و رزمندگان، «حرمت» میراث شکوهمند آنان، «منزلت» فرزندان و خانواده های آنها و «تمسک» به اسوه ها و «پویش» راه و رسم عزت و فداکاری به نحوی که :

«تأثیر اساسی» در «اقتدار فرهنگی» و تداوم «هویت اصیل دینی ـ ملی» کشور داشته باشد .

3- اهداف حوزه فعالیت های مربوط به سلامت ، معیشت و رفاه جامعه هدف :

«تأمین و ارائه» خدمات «لازم به کافی» به جامعه هدف از طریق بکارگیری منابع و توان مشترک بنیاد و جامعه هدف به نحوی که :

برخوردار از «سطح مطلوب» مراقبت ، بهداشت و سلامت روانی و «بهبود وضعیت» جسمی بوده و «قادر» باشند «کیفیت زندگی» خود را معادل «سطح متوسط» جامعه معیار حفظ کنند؛و با افضل نهادها ، افضل خدمت ها برای افضل ارزش ها تحقق یابد و برای اقامه این ضرورت و تکلیف همگانی ، ظرفیت های فراتر از محدوده ی نهادهای ایثارگران ، بسیج شوند .